Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

ODELJENJE KARDIOLOGIJE SA KORONARNOM JEDINICOM


Na ovoj stranici možete pronaći podatke o istorijatu, delatnosti, lekarima, opremi, planovima i aktivnostima naših odseka.

Šef odeljenja kardiologije sa koronarnom jedinicom: Dr Jovan Balinovac
Šef Odseka opšte kardiologije: Dr Tatjana Adamović
Šef Odseka koronarne jedinice: dr Marija Mirković

Istorijat

Prvi EKG aparat u Valjevskoj bolnici nabavljen je 1957 godine. Završetkom uže specijalizacije iz kardiologije, prim. dr Vlade Živkovića i prim. dr Radivoja Krstivojevića, počinje era moderne kardiologije u Valjevu. Odsek kardiologije sa koronarnom jedinicom i dispanzerom za kardiovaskularne bolesti osnovan je 1974. godine.

Delatnosti

Obezbeđujemo kardiološku zaštitu za oko 200.000 stanovnika iz opština Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica i Ljig. U koronarnoj jedinici imamo 8 kreveta, u postkoronarnoj 10, a na odseku kardiologije 31 krevet. Prošle godine smo zbrinuli 180 bolesnika sa AIM. Smrtnost je iznosila 17%. Ove godine broj bolesnika je veći za 10%. Radimo u dve ambulante, a u jednoj se pregledi zakazuju.

Lekari

Danas na valjevskoj kardiologiji Interne službe radi 9 lekara. Svi su specijalisti interne medicine. Troje su kardiolozi, a dvoje su pred odbranom rada iz uže specijalizacije. Imamo jednog magistra kardiologije, a na magisterijumu je još 4 lekara.

Oprema

Od opreme posedujemo ehokardiografski aparat, ergo-bicikl, holter, invazivni monitoring. Rutinski se određuju kardiospecifični enzimi (CK-MB).

Angiosala

U okviru ove službe, krajem decembra 2010. godine počela je da radi angiosala, za čiju nabavku je sredstva obezbedilo Ministarstvo zdravlja. Prvi tim interventne kardiologije osnovala je dr Irena Matić, a sadašnji šef angiosale je dr Milan Nikolić. Tim čine dr Milan Nikolić, dr Ivica Obradović i spec. radiologije dr Marko Stanković, a u salu još ulaze i dr Branislav Pavlović, dr Biljana Rakić, dr Dušan Ružičić, dr Danijel Cvetanović. Ostali medicinski kadar čine Nataša Cvetković, Biljana Smiljanić, Katarina Popović i Marija Bošnjački. Glavni tehničar angiosale je Milorad Živanović. Svi su prošli višemesečnu obuku u Kliničkom centru Srbije (KCS), a rad je nastavljen uz podršku konsultanata pa su prve uspešne intervencije urađene neposredno nakon otvaranja angiosale. Godišnje se uradi preko 1200 kardioloških i oko 400 perifernih procedura. U proseku se godišnje zbrine 280 akutnih infarkta miokarda i ugradi do 700 stentova. Angiosala radi u pripravnosti 24 sata svih 365 dana.

ZCVa ZCVa

Planovi

U planu je nabavka trake za ergometriju, novog ehokardiografskog aparata, novih monitora, privremenog pacemaker-a i holtera krvnog pritiska. Takođe se planira i izgradnja nove koronarne jedinice. U toku je realizacija određivanja novog markera nekroze kardialnih miocita, troponina, kao i D-dimera. Imamo ambiciju da uskoro obavljamo kompletnu neinvazivnu kardiološku dijagnistiku, sa izusetkom nuklearne medicine, a za 5 godina možda i da imamo angiosalu.

Aktivnosti

Prva kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva u Valjevu je održana 1999 godine, a druga u septembru 2003 godine. Redovni smo učesnici kardiološke sekcije SLD-a i kardiološke sekcije Društva kardiologa Vojvodine. Uzimamo aktivno učešće na kongresima kardiologa Srbije i Crne Gore. Ostvarujemo odličnu saradnju sa svim kardiološkim klinikama, a stručnom nadzoru nam je profesor Medicinkog fakulteta u Beogradu, prof dr Zorana Vasiljević.

Kontakt:
telefon: 014/295-295

 

Sačuvajte živote, operite svoje ruke!

 

COVID-19: Prеpоruке zа оpštu pоpulаciјu i оsеtljivе grupе stаnоvništvа

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 1 - preuzmite PDF

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 2 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 1 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 2 - preuzmitePDF

Novi korona virus: Preporuke za decu - preuzmite PDFEdukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

9. maj 2023.
U petak 12. maja 2023. godine, Opšta bolnica Valjevo i Infektivno odeljenje, koje je ove godine domaćin, svečano će obeležiti Dan sestrinstva i slavu Sv. Vasilija Ostroškog. - (opširnije)

8. februar 2023.
Obavestenje o primeni Zakona o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

26. mart 2020.
"Porodica u vrtlogu droge - vodič za zdravstvene radnike"
detaljnije

20. mart 2020.
"Specifičnosti komunikacije u palijativnoj nezi"
detaljnije
ZC

ZC

ZC


ZC