Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Liste čekanja

Poštovani pacijenti,

u uslovima rada sa ograničenim finansijskim sredstvima, karakterističnim za skoro sve sisteme zdravstvene zaštite u svetu, za skupe medicinske procedure i intervencije formiraju se liste čekanja kojima se obezbeđuje ravnopravnost pri pružanju zdravstvenih usluga.

U našoj zemlji, Liste čekanja koriste se za sledeće medicinske intervencije i procedure koje nisu hitne: kompjuterizovana tomografija (CT) glave, vrata i kičmenog stuba, magnetna rezonancija (MR) glave, vrata i kičmenog stuba, dijagnostička koronarografija i/ili kateterizacija srca, revaskularizacija  miokarda, ugradnja trajnog veštačkog srca (TVES) i kardioverter defibrilatora (ICD), implantacija veštačkih valvula, ugrađivanje graftova od veštačkog materijala i endovaskularnih graft-proteza, ugradnja endoproteza kuka i kolena, ugradnja osteosintetskog materijala i instrumentalna segmentalna korekcija deformiteta kičmenog stuba kod dece, oftalmološka intervencija operacije katarakte i ugradnje sočiva. (Izvor: www.rzzo.gov.rs )

Vaše mesto možete videti u našoj zdravstvenoj ustanovi, na ovoj stranici naše internet-prezentacije ili proverom na internet stranici Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Beograd; preko zaštićenog jedinstvenog matičnog broja građana iz lične karte (JMBG) čijih su prvih sedam i poslednja cifra vidljive. Samog sebe identifikujete upoređujući vidljive cifre sa odgovarajućim ciframa u svom JMBG.

Dakle, zbog zaštite Vaše privatnosti, što je naša zakonska obaveza, jedino Vi možete da vidite svoje mesto na Listi čekanja. Pronađite svoj red na nekoj od listi u zavisnosti od vrste procedure koju očekujete.

 

- Magnetna rezonanca glave

- Magnetna rezonanca kičme

- CT dijagnostika glave

- CT dijagnostika kičmenog stuba

- Ugradnja kolena

- Ugradnja kuka

- Operacija katarakte i ugradnja sočiva

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC