Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Projekti (2004.)

Razvoja zdravstva u Srbiji
Svetska banka i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

11. februar 2004.


Projekat Svetske banke pod nazivom Serbia Health Project već je predstavljan u Valjevu. Osnovni cilj ovog projekta je stvaranje kapaciteta za razvoj održivog sistema zdravstvene zaštite, koji će biti usmeren na kvalitet, u kom će davaoci usluga biti za svoju efikasnost i kvalitetan rad nagrađeni, a gde ce zdravstveno osiguranje pokrivati dostupnu i efikasnu zdravstvenu zaštitu.

Komponenta projekta značajna za Valjevo je Health System Restructuring (Restrukturisanje zdravstvenog sistema). Implementacijom ove komponente ostvaruje se u Valjevu proces restrukturisanja Zdravstvenog centra, kako bi se na kraju došlo do samoodrživog sistema, u kome ce korisnicima usluga na racionalan i efikasan način biti pružena optimalna usluga, u skladu sa strategijom Ministarstva zdravlja.

Kredit kojim se finansira projekat iznosi 20 miliona USD, na period od 20 godina, uz grace period od 10 godina. Ministarstvo zdravlja obezbeđuje dodatnih 30% i predstavlja telo koje ovaj projekat implementira. Projekat je ratifikovan 10. oktobra 2003. godine, a završetak je planiran za februar 2008. godine.

Dosadašnje aktivnosti, koje možda lokalnoj javnosti nisu bile vidljive, odnosile su se na "pripremu terena" za sprovođenje projekta. Jedan od elemenata je i obezbeđivanje konsultantskih usluga. Ministarstvo zdravlja je u proteklih godinu i po angažovalo 12 konsultanata iz raznih oblasti (tehnologija, informacioni sistemi, finansije i sl.), koji su u okviru svojih aktivnosti imali i pružanje konsultantskih usluga bolnicama u četiri pilot regiona (Kraljevo, Zrenjanin, Vranje i Valjevo) u kojima se ovaj projekat primenjuje. S obzirom na način angažovanja konsultanata, ne može se reći tačan iznos troškova za njihove usluge u pojedinačnom slučaju, npr. u odnosu na njihovo angažovanje u Valjevu. Ono što je važno jeste činjenica da su usluge konsultanata plaćene iz grantova Svetske banke, koji su dati kao nepovratna pomoć u tu svrhu, što znači da nisu deo kredita i da, pošto se radi o poklonu, niko nema obavezu da taj novac vraća.

Drugi deo dosadašnjih aktivnosti odnosi se na pripremu dokumentacije i tendera za male građevinske radove. Ovi tenderi nisu završeni ni u jednom od pilot regiona, uglavnom zbog toga što su lokalne firme neupućene u procedure koje se odnose na nabavke u ovom projektu. Sa ciljem da se lokalnim ponuđacima pomogne u pripremi što boljih i adekvatnijih ponuda, u Kraljevu je 30.01.2004. a u Valjevu 03.02.2004. održan sastanak, na kom su predstavnici lokalnih firmi mogli da se upoznaju sa planiranim radovima i procedurama. Mora se naglasiti da ovaj projekat ne podleže odredbama Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije, nego se uvek mora poštovati procedura Svetske banke, koja je transparentna, ali se informacije vezane za tendere smatraju poverljivim, do potpisivanja ugovora sa odabranim ponuđačem. Ovakav pristup, uz stalni nadzor i kontrolu Svetske banke namenjen je sprečavanju korupcije u svim oblicima.

Treći deo rada odnosi se na pripremu funkcionalnog plana, koji će predstavljati osnovu za rad na tehničkim specifikacijama za dalje tendere. U izradi su učestvovali i neki od već pomenutih konsultanata, a definitivni planovi biće definisani od 17.02.2004. do 23.02.2004., kada će u poseti Srbiji biti delegacija Svetske banke. U tom periodu održaće se sastanci svih učesnika u projektu (Svetska banka, Ministarstvo zdravlja i predstavnici zdravstvenih centara), na kojima će biti dogovoren definitivni plan.

Sve ovo trebalo bi da ubrza implementaciju projekta, te da za izvesno vreme imamo vidljive barem početne rezultate, u slučaju Valjeva, izvedene male građevinske radove.

Dr Branka Stamatović-Gajić, mr. med. sci, psihijatar
Field Coordinator za region Valjeva
Serbia Health Project
 

Sačuvajte živote, operite svoje ruke!

 

COVID-19: Prеpоruке zа оpštu pоpulаciјu i оsеtljivе grupе stаnоvništvа

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 1 - preuzmite PDF

Preporuke za osetljive grupe stanovništva 2 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 1 - preuzmite PDF

Novi korona virus: Kako da se zaštitite 2 - preuzmitePDF

Novi korona virus: Preporuke za decu - preuzmite PDFEdukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

1. jun 2023.
U Edukativnom centru Opšte bolnice Valjevo, u četvrtak 8. juna 2023. godine, sa početkom u 11 časova, biće održana dva akreditovana programa kontinuirane edukacije sa pismenim rešavanjem završnog testa - (preuzmite PDF)

9. maj 2023.
U petak 12. maja 2023. godine, Opšta bolnica Valjevo i Infektivno odeljenje, koje je ove godine domaćin, svečano će obeležiti Dan sestrinstva i slavu Sv. Vasilija Ostroškog. - (opširnije)


ZC Valjevo

Edukativni centar

8. jun 2023.
"Rizici za beszbednost pacijenata i nastanak neželjenih događaja u uslovima pandemije Kovid 19"
detaljnije

8. jun 2023.
"Vaskularni pristupi za hemodijalizu"
detaljnije
ZC

ZC

ZC


ZC