Prev Next

ZC Valjevo

Valjevska bolnica

Regionalna opšta bolnica Valjevo je savremena medicinska ustanova, koja radi u sastavu Zdravstvenog centra Valjevo i pruža usluge građanima Kolubarskog okruga sa oko 200.000 stanovnika...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Dijagnostika

U Bolnici Valjevo se pruža najveći broj dijagnostičkih usluga, opremljena je magnetnom rezonancom od 1,5 Tesla, multislajsnim skenerom, digitalnim rentgenima, kolor-dopler ultrazvučnim aparatima...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Hirurgija

Valjevska bolnica ima osam operacionih sala u Operacionom bloku, dve hirurške sale za hitna stanja u Urgentnom centru i jednu salu za „carske rezove“ na Odeljenju ginekologije i akušerstva....

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Projekti

U okviru projekta Ministarstva zdravlja "Razvoj zdravstva Srbije", finansiranog kreditom Svetske banke završena je, samodoprinosom građana Valjeva započeta, izgradnja objekta od 4000kvm...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom...

 

Detaljnije

ZC Valjevo

Istorijat

Daleke 1867. godine tadašnji okružni fizikus (lekar) i viđeni građani odlučili su da posle više pokušaja oforme bolnicu. Uz podršku Ministarstva unutrašnjih dela Kneževine Srbije i okružnog Načelstva...

 

Detaljnije

ZC
Informacije za korisnike
Osnovne informacije, saveti...

ZC
Zdravstvenik
Preuzmite najnoviji broj časopisa Zdravstvenog centra Valjevo

ZC
Pitanja građana
Postavite pitanje putem online formulara...

Razvoj informacionih tehnologija (IT) u Zdravstvenom centru Valjevo

Zdravstveni centar Valjevo je postao primer za razvoj informacionih tehnologija (IT) u zdravstvu Srbije, zahvaljujući učešću u pilot projektima, ali i sopstvenim naporima u širenju mreže i mogućnosti koje informacione tehnologije pružaju u svim segmentima zdravstvenog sistema. Kratak pregled pokazuje razvoj IT:

• septembar 2007. godine - donacija 290 računara; uveden informacioni sistem (IS) „Heliant“ u bolnicu; započeta obuka zaposlenih;
• jun, jul, avgust 2008. godine – učešće u projektu DRG;
• tokom 2008. godine vrši se širenje IS „Heliant“ na sva odeljenja Bolnice;
• decembar 2008. godine – počinje uvođenje IS „Heliant“ u primarnu zdravstvenu zaštitu; Dom zdravlja Valjevo dobija 50 računara iz projekta; započinje obuka zaposlenih po službama. Pre uvođenja IS „Heliant“, samo je Služba opšte medicine imala računare i softver za unošenje osnovnih medicinskih podataka o pacijentu i štampanje recepata. Prvog dana kada je uveden novi IS, u Domu zdravlja Valjevo je odštampano preko 1000 recepata;
• uvodi se IS u izdvojenu ambulantu Doma zdravlja Valjevo u Novom naselju;
• uvodi se IS „Stomis“ na Stomatologiju Doma zdravlja Valjevo;
• krajem februara 2009. godine počinje uvođenje IS u okolne domove zdravlja, najpre u Mionici, sredinom marta u Ljigu i početkom aprila u Osečini. Svi domovi zdravlja su uvezani u jedinstvenu računarsku mrežu, korišćenjem zakupljenih Telekomovih L3VPN linija;
• uvodi se IS „Stomis“ i u okolne domove zdravlja, Mionicu, Ljig i Osečinu i povezuje sa serverom u Domu zdravlja Valjevo u jedinstven stomatološki IS;
• uvodi se IS „Stomis“ u stomatološke ordinacije u osnovnim i srednjim školama u Valjevu;
• oktobar 2009. godine – stiže Simensov „Pacs“ server, koji služi za skladištenje digitalnih snimaka sa radioloških uređaja, skenera, magneta, sireskopa i pokretnog rentgen aparata koji se nalazi u operacionim salama. Zajedno sa „Pacs“ serverom stiže i radna stanica „Dicom viewer-om“, sa softverom za dijagnostički pregled snimaka. Istovremeno, uspostavljena je veza između „Pacs“ servera i servera IS „Heliant“, što omogućava pregled skladištenih snimaka pacijenta sa svih računara u bolnici kroz jedinstven IS;
• oktobar 2009. godine – počinju pripreme oko uvođenja novog računovodstveno-knjigovodstvenog softvera, koji zamenjuje stari softver. Konačan prelazak na novi softver započinje novom obračunskom godinom, prvog januara 2010. godine;
• februar 2010. godine – počinje uvođenje novog laboratorijskog IS „SLIS“ u Bolnicu;
• uvodi se IS „Heliant“ u izdvojenu ambulantu Doma zdravlja Valjevo u Domu penzionera;
• maj 2010. godine - uvodi se laboratorijski IS „SLIS“ u okolne domove zdravlja, Mionicu, Ljig i Osečinu, koji su povezani sa centralnim serverom u bolnici i predstavljaju jedinstven laboratorijski IS;
• mart - avgust 2011. godine – izvršeno proširivanje mrežnih kapaciteta i obnavljanje i modernizacije mrežne opreme;
• jun 2011. godine - donacija 61 računara i 25 šatmpača, 5 tablet računara;
• jun 2011. godine – izvršeno povezivanje laboratorijskog IS „SLIS“ sa IS „Heliant“;
• jul 2012. godine - zamena starog PACS sistema novim i modernijim AGFA PACS sistemom, povezivanje digitalnih modaliteta i arhiviranje snimaka;
• početkom 2013. godine omogućeno zakazivanje pregleda preko Call centra;
• april 2013. godine - omogućena digitalizacija svih radioloških uređaja, arhiviranje i ponovno pregledanje snimaka sa ovih uređaja. Iz upotrebe u potpunosti izbačeni radiološki filmovi;
• maj 2013. godine - donacija 50 rutera za bežično povezivanje na “bolničku mrežu” i korišćenje modernih tablet računara u vizitama.

 

Edukativni materijal o dojenju

Vodič za majke koje doje - PDF

Saveti za dojenje - PDF

Najčešći problemi u vezi sa dojenjem - PDF


Obaveštenja za zaposlene

11. jul 2019.
Obaveštenje o obnavljanju licenci - (preuzmite PDF)

8. jul 2019.
Interni oglas za specijalizacije- (preuzmite PDF)

17. maj 2019.
Izborna skupština Podružnice SLD Valjevo - (preuzmite PDF)

12. april 2019.
Obaveštenje o obaveznom vršenju obdukcije kao posebne mere utvrđivanja vremena i uzroka smrti umrlih lica - (preuzmite PDF)


ZC Valjevo

Edukativni centar

24. april 2019.
"Preddijabetes i metabolički sindrom kao važni nezavisni faktori kardiovaskularnog rizika" i "Respiratorna oboljenja u dečjem uzrastu".
detaljnije

4. april 2019.
Predavanje "Rezilijentnost zdravstvenih radnika"
detaljnije

28. mart 2019.
Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes"Dekubitus, prevencija, lečenje".
detaljnije

27. decembar 2018.
Menadžment ličnog i profesionalnog uspeha
detaljnije

21. decembar 2018.
Aktuelni standardi u primeni periferne intravenske terapije
detaljnije

14. decembar 2018.
Od masovnih nezaraznih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

16. novembar 2018.
Od masovnih nezaraznnih do retkih reumatskih bolesti - izazovi za reumatologe
detaljnije

22. oktobar 2018.
Neverbalna komunikacija u zdravstvu
detaljnije

09. oktobar 2018.
Adekvatan pristup pacijentima sa dislipidemijom i visokim kardiovaskularnim rizikom
detaljnije
Pozivnica
preuzmite
 


ZC

ZC

ZC


ZC